Hos ML Service er det vigtigt for os, at du er tryg ved, hvordan vi opbevarer og anvender dine persondata. Derfor har vi en klar politik om hvordan ML Service behandler de oplysninger, du giver os på en ansvarsfuld måde, med respekt for dit privatliv og selvfølgelig efter gældende regler på området.

Vi opbevarer og bruger dine persondata til løbende administration af dit abonnement, leverancer og kommunikation i forbindelse med dine produkter og tjenester som du har hos os. Vi opbevarer og anvender kun dine persondata i det omfang og den periode, som det er nødvendigt i forhold til formålet.

Det er ML Service der er dataansvarlig for dine persondata og dermed ML Service ansvarlig for opbevaringen og brugen af dine persondata. Dette gælder også i de tilfælde, hvor vi bruger dem sammen med vores samarbejdspartnere.

ML Service har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi opbevarer og bruger dine persondata. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på ml.service@outlook.dk

Anvendelse af persondata

I forbindelse med leveringen af de tjenester og produkter, som du har købt, vil ML Service behandle en række af dine personoplysninger.

ML Service anvender dine personoplysninger til flere forskellige formål enten fordi, at de er nødvendige at behandle for at levere vores produkter og tjenester, eller fordi ML Service har en berettiget interesse i at behandle dine oplysninger til bestemte formål, eller fordi ML Service i forhold til lovgivningen har en forpligtelse til at behandle bestemte oplysninger.

Nedenfor har vi oplistet en række af de formål, hvor ML Service har brug for at behandle dine personoplysninger. Nedenfor er oplistet en række af de formål, hvor ML Service har brug for at behandle dine personoplysninger.

Udgangspunktet for ML Service’s persondatabehandling i forbindelse med leveringen af dine tjenester er, at ML Service er dataansvarlig, idet det er os, der beslutter til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, behandling af personoplysninger skal ske.

Det er vigtigt at understrege, at ML Service kun indsamler personoplysninger til bestemte formål, og at dine personoplysninger ikke opbevares i en periode, som er længere end nødvendigt i forhold til det konkrete formål.

Det betyder, at hver gang ML Service indsamler dine personoplysninger, så vurderer ML Service, hvor længe dine oplysninger skal opbevares. Vi opbevarer og anvender kun dine persondata, i det omfang det er nødvendigt og rimeligt. Vi opbevarer og anvender løbende dine persondata til følgende formål:

Administration af ydelser og service

Vi har brug for at behandle og opbevare en række af dine identifikationsoplysninger i forbindelse med administrationen af dit arrangement hos os. Det er blandt andet så vi kan sikre os, at du bliver korrekt oprettet som kunde hos ML Service og at fakturering sker til korrekt kunde.

Hvilke persondata opbevarer vi?

De faktiske data vi har på dig som kunde er navn, adresse, kontakttelefonnummer samt evt. mailadresse og beskrivelse af arbejdsopgaven. Vi opbevarer ingen følsomme personlige oplysninger.

Opbevaring og brug af dine persondata

Vores opbevaring og brug af dine persondata sker kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi behandler dine persondata efter ét af følgende kriterier:

1. Samtykke, som du har afgivet f.eks. i forbindelse med bestilling af vinduespudsning eller vask/rengøring. Du kan altid vælge at trække dette samtykke tilbage. Samtykket kan være mundtligt eller skriftligt som sms eller mail.

2. Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med dig. For at vi kan levere vores tjenester og produkter til dig, vil vi være nødt til at behandle dine persondata f.eks. for at vi kan sende fakturaer til dig og sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig.

3. Nogle persondata er vi retligt forpligtet til at gemme. Det vil sige, at lovgivningen kræver, at vi opbevarer bestemte persondata. Det kan f.eks. være visse typer af faktureringsoplysninger myndighederne kræver at ML Service opbevarer i op til 5 år eller mere for at overholde gældende lovgivning.

Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres dine data. Hvor længe, vi gemmer dine data, afhænger af formålet med at gemme dem. Vi søger altid at overholde gældende lovgivning på dette område. 

Kategorier af oplysninger

De personoplysninger, som vi registrerer og indsamler om dig, er almindelige personoplysninger. Det er adresse for opgaven, faktureringsadresse, kontaktperson, telefonnummer samt evt. mailadresse. Derudover er der en beskrivelse af arbejdsopgaven.

Deling af persondata med ML Services samarbejdspartnere

Vi gør brug af samarbejdspartnere i en række forskellige situationer. Når vi anvender samarbejdspartnere kan vi have behov for at dele dine personoplysninger med dem. Vores brug af samarbejdspartnere er typisk med henblik på at understøtte vores forretning f.eks. i forbindelse med leveringen af vores tjenester og produkter, administration, markedsføring, opkrævning, reparation, udvikling osv.

De samarbejdspartnere, som vi gør brug af er databehandlere, leverandører, rådgivere,  pengeinstitutter, revisor samt inkassobureau.

Når/hvis vi deler dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger. Dette gør vi ved at lave en såkaldt databehandleraftale med dem. Hvis vores samarbejdspartner befinder sig uden for EU/EØS, laver vi en aftale, som overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af persondata.

Hvor får vi oplysninger fra?

Dine personoplysninger stammer fra de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med oprettelsen af din aftale, eller ved dit køb af vores produkter.

Vi gemmer oplysninger, som vi har fået fra dig, da du oprettede dit abonnement, og andre oplysninger som vi indsamler i forbindelse med din brug af vores produkter og tjenester.

Dine rettigheder

I forhold til de persondata, som vi har om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af i medfør af databeskyttelseslovgivningen. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger, vi har om dig. Du har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger, få dine persondata udleveret og trække dit samtykke tilbage.

Hvis du kontakter os med henblik på at få indsigt i dine oplysninger, eller i øvrigt gør brug af dine rettigheder, er vi nødt til at sikre os at det er den rigtige person, som har kontaktet os, før vi kan udlevere eller give dig de oplysninger, som du er interesseret i. Derfor vil vi i den forbindelse kontrollere og verificere, at det er din identitet og at det er dine oplysninger.

Husk, at det er dit ansvar at sørge for, at vi altid har din korrekte mailadresse. Du kan modtage meddelelser fra os via din mobil, fastnettelefon, sms, mms, e-mail eller brev. Vi anvender i disse tilfælde de kontaktoplysninger, som du har meddelt os.

Meddelelser mv., som du modtager fra os pr. e-mail på den aftalte mailadresse, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig elektronisk, på samme måde som almindelig post.

Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål, om hvordan ML Service behandler personoplysninger, kan de stilles til ML Service’s databeskyttelsesrådgiver, som kan nås via email på ml.service@outlook.dk

Persondata på www.ml-s.dk

De oplysninger du giver os, og den data vi indsamler, bruger vi til at forbedre og målrette vores service til dig. Det gælder både på selve hjemmesiden og for de serviceydelser, du har bestilt eller tilmeldt dig på Ml-s.dk, og som du f.eks. modtager som e-mail.

Oplysninger på www.ml-s.dk

Vi indsamler to slags oplysninger på hjemmesiden:

1. Personlige oplysninger. Hvis du udfylder anmodning på hjemmesiden og sender til os så indsamler vi de oplysninger, som du selv indtaster. Det kan være navn og adresse, e-mail og telefonnumre.

2. Oplysninger om brug af hjemmesiden. Oplysninger om, hvordan du navigerer rundt på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, du besøger samt tekniske oplysninger om din browser og dit styresystem. Dette indsamles via webanalyseværktøjerne Google Analytics og Adform.

Sådan behandler vi dine oplysninger:

Personlige oplysninger anvendes kun, hvis du er kunde hos os. Vi bruger oplysningerne til at levere målrettet indhold og målrettede tilbud samt til at give dig korrekte informationer og services. Vi gemmer dine personlige oplysninger for at kunne følge op på bestillinger eller til statistik.

Personlige oplysninger indsamlet i forbindelse med en konkurrence bliver dog kun brugt til at udtrække vindere, fremsende præmier og til statistiske formål, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Herefter slettes de.

Oplysninger om, hvilke sider på hjemmesiden du besøger, bruges til at tilpasse hjemmesiden til dine behov, f.eks. ved at vise tilbud, som vi vurderer kan være relevante for dig. Oplysningerne bliver også brugt til at forbedre hjemmesiden generelt.

Vi kontakter dig ikke elektronisk med henblik på markedsføring og brugerundersøgelser, medmindre du har givet dit samtykke hertil, eller det på anden vis er tilladt efter lovgivningen.