Praktiske informationer og forretningsbetingelser for handel med ML Service, CVR 40773460

Inden vi kan oprette dig som kunde, anbefaler vi, at du læser vores forretningsbetingelser godt igennem. På den måde sikrer vi, at du får den nødvendige information, tilbud og vilkår.

Vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel at rette/ændre nedenstående forretningsbetingelser.

Oprettelse og persondata

Vi holder det meget enkelt med persondata. Vi opbevarer kun det som er absolut nødvendigt for at kunne udføre arbejdet og fakturere kunden. Dvs. at kontaktperson, adresse, telefonnummer, mailadresse og hvad vi skal vaske/pudse er det eneste vi registrerer om dig. Det meste står på din faktura og skal noget slettes/ændres så sender du bare en mail til ml.service@outlook.dk. Vi deler/sælger ikke informationer med nogen som helst.

Udvendig vinduespudsning

Udvendig polering udføres kun som abonnementsservice hver 4. eller 8. uge. Vinduerne skal være nemt tilgængelige, hvilket vil sige at der skal være ca. 1 meter fri plads rundt om vinduet. Buske og træer må ikke dække for vinduerne eller adgangen hertil. Aftørring af karme og lister samt pudsning af glas bag tremmedøre er ikke inkluderet, med mindre at det fremgår af tilbuddet.

Ved stigearbejde er de samme betingelser gældende. Er det ikke muligt at komme til vinduet, vil det blive betragtet som blokeret og derfor sprunget over. I tilfælde af is, sne og eventuelle våde/glatte træ-terrasser og tage, hvor vinduespudseren skønner, at det ikke er forsvarligt af hensyn til egen sikkerhed, forbeholder vi os retten til at springe disse vinduer over. Vi krediterer ikke i prisen med mindre de ”usikre” vinduer udgør mere end 25% af de samlede antal vinduer. Aftørring af karme og lister er ikke inkluderet, med mindre at det fremgår af tilbuddet.

Stigearbejde udføres efter arbejdstilsynets regler, vi vægter vinduespudserens sikkerhed meget højt.

Afrensning

Vi tilbyder også afrensning af dine vinduer, dog ikke vinduer hvor der sidder mørtelrester, cement eller lign. da disse materialer uvægerligt vil ridse glasset. Hvis glas der skal afrenses er hærdet eller påført folie og skal specialbehandles er det kundens ansvar at informere os om dette skriftligt på mail/sms ved bestilling af opgaven – eventuelle ridser eller skader som følge af manglende info dækkes ikke.

Vask med Rentvandsanlæg

Ved vask med rentvandsanlæg tager vi følgende forbehold. I opstartsfasen (1-3 gange) kan man måske se små aflejringer på vinduerne. Det skyldes en film af skidt, snavs og gamle sæberester, der sidder på vinduer og vinduesrammer, og alt dette skal ned over glasset og væk. Vi gør naturligvis vores bedste for at undgå aflejringer ved bl.a. at være meget omhyggelig med afskylning de første par gange.

Indvendig vinduespudsning

Vi tilbyder naturligvis også indvendig vinduespudsning. Dette kan bestilles fra gang til gang eller i form af fast aftale. Ved indvendig vinduespudsning er dit ansvar at sørge for, at vindueskarme og andet omkring vinduerne er ryddet inden arbejdet udføres. Er dette ikke gjort, bliver det betragtet som et blokeret vindue og pudses ikke. Det er næsten umuligt ikke at dryppe med sæbe/vand så hvis gulve/områder ikke kan tåle dette er det kundens opgave at sørge for afdækning.

Betalingsbetingelser

Betaling skal ske senest 10 dage efter hvert besøg. Der opkræves et rykkergebyr på DKK 50,- ved overskridelse af betalingsfristen. Vi udsender max 3 rykkere, hvorefter sagen overdrages til inkasso.

Prisregulering kan ske ved:

• Ændring af antal vinduer

• Ændring af stigearbejde

• Ændring af interval

• Indeksregulering (foretages en gang om året)

Vi bestræber os på i god tid at varsle reguleringer.

Vinduespudsning uden for rute/ekstra vinduespudsning

Ønsker du polering på en bestemt dato eller et specifikt tidspunkt, som er ud over vinduespudserens kan vi opkræve dig et kørselsgebyr, dette oplyses ved bestilling af det ekstra arbejde.

Kontakt for åbning af aflåste steder

Vi tilbyder at kontakte dig dagen før vi kommer så du kan åbne. Kan vi ikke få fat I dig, vil vinduespudsningen blive sprunget over indtil næste gang vi kører I området. Har vi en aftale og der er låst vil det fulde beløb blive opkrævet, da vores del aftalen er overholdt.

Reklamation

Som en del af vores tilfredshedsgaranti beder vi om hurtigst muligt at kontakte os, hvis vi ikke har levet op til dine forventninger. Dog senest tre dage efter poleringsdato. Herefter sørger vi hurtigst muligt for at udbedre fejlen til din tilfredsstillelse. Vi fraskriver os ethvert ansvar om ridser i ruderne el karme/lister, som påståes skulle være forsaget af os, da det ikke kan konstateres, om der har været ridser i ruderne før vi har påbegyndt arbejdet.

Hvad kan du forvente bliver vasket væk ved poleringen?

• Snavs der er tilføjet vinduerne på naturlig vis ved vind og vejr

• Trafikfilm og pollen

• Efterladenskaber fra dyr

Hvad bliver bl.a. ikke vasket væk ved normal polering?

• Silikone/klistermærker og rester derfra (f.eks. fra nye vinduer)

• Kalk (pas på med at spule vinduerne med haveslangen, da det efterlader kalkrester)

• Cement, mørtel, maling, lak og olie og lignende

• Ekskrementer fra bier/hvepse specielt hvis du bor tæt ved skov eller hvor naboer har bier.

Ændring til vinduespudsning

Vil du ændre din polering, skal du meddele det til os senest syv dage før næste vinduespudsning. Vi kører i området ca. hver 4. uge

Arbejdstider

Vi kører alle hverdage i tidsrummet 7.00-18.00. Evt. lørdage fra 9-16. Vi gør til tider brug af underleverandører (selvstændige vinduespudsere) for at kunne overholde alle aftaler. Vi bruger kun personer som vi kender godt (mest familie) og som har godt ry, ren straffeattest og udfører arbejdet i aftalt kvalitet. Disse er naturligvis sikret/forsikret efter loven om selvstændig virksomhed og hæfter selv for skader som sker hos kunden.

Ferie/sygdom

Ved ferie/sygdom/jul/helligdage kan der skubbes lidt med intervallene. Der bliver ikke særskilt annonceret hvornår vi holder ferie, men typisk er det uger i juli/august samt omkring nytår.

Vejret

Vi udfører vinduespudsning i alt slags vejr; Sne, regn, blæst og frost er ingen hindring.

Opsigelse af abonnementet

Der er syv dages opsigelsesfrist. Opsigelsen skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail til: ml.service@outlook.dk